Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn trả lời phỏng vấn

 

 

HY GB. Phạm Minh Mẫn trả lời 6 câu hỏi của LM Trần Công Nghị

 

Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn trả lời phỏng vấn

1. Cảm tưởng về cuộc bầu Giáo Hoàng lần nầy

Trước khi vào mật viện, HY đoàn gồm gần 200 vị, cùng nhau tham dự Hội nghị HY đoàn hơn một tuần lễ. Nhờ đó các vị có dịp quen biết nhau, gần gũi, đồng cảm với nhau nhiều hơn. Tôi có cảm tưởng nhờ đó tình huynh đệ hiệp thông trong Giáo Hội được mở rộng và đào sâu. Đó là điều hết sức cần thiết cho công cuộc Phúc Âm hóa đang phải đối diện với nhiều thách đố của thế giới hôm nay.

2. Thách đố lớn nhất của thế giới hôm nay.

Qua những bài tham luận của các Hồng Y trong Hội Nghị, tôi thấy thách đố lớn nhất là khuynh hướng tục hóa đời sống con người, làm cho đời sống tinh thần của không ít người công giáo bị sa mạc hóa, lòng đạo trở nên khô cằn, dễ chạy theo thói thế gian, dễ chiều theo mưu chước của ma quỉ.

Đức tân Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người hãy chuyên cần cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người, soi sáng tìm biết phương pháp mới cho công cuộc Phúc Âm hóa đời sống cùng bổn phận làm người, như bổn phận tu thân, tề gia, trị quốc…

3. Điểm nhấn quan trọng của công cuộc Phúc Âm hóa.

Trong tình hình khuynh hướng tục hóa lan rộng khắp các xã hội đông tây, điểm nhấn quan trọng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn mọi người trung thành bước theo Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người, hòa nhập vào đời sống nhân loại, chia sẻ phận người, yêu thương đến cùng, khiêm tốn phục vụ cho sự sống mới cùng sự phát triển toàn diện của con người. Những thách đố của xã hội hôm nay đòi hỏi công việc phục vụ cho sự sống con người phải đi qua con đường đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì loại trừ nhau. Đối thoại và họp tác, theo như Công Đồng Vatican II cùng giáo huấn của Giáo Hội dạy, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, không dựa vào thế lực và vũ lực, hướng đến chung sức xây dựng và đổi mới thay vì chống đối và triệt hạ nhau.

4. Cảm tưởng về mật nghị lần này.

Nhờ có thời gian một tuần Hội nghị Hồng Y đoàn chuẩn bị khá chu đáo, tôi cảm thấy Mật nghị lần này thanh thản, nhẹ nhàng, thân thiện, đầy tình huynh đệ hiệp thông.

5. Cảm tưởng về Đức tân Giáo Hoàng Phanxicô.

Chúng tôi chỉ quen biết nhau qua những ngày Hội nghị, qua những phát biểu trong Hội nghị. Qua thái độ niềm nở chào đón tôi, qua cử chỉ cúi xuống hôn chiếc nhẫn tôi 2 lần, – lần I sau khi vừa được bầu tối thứ Tư 13.3, lần II trong buổi triều yết các Hồng Y sáng Thứ Sáu 15.3 -, tôi có cảm tưởng Đức tân Giáo Hoàng là con người có một tấm lòng chân thực, khiêm tốn, chan hòa, giàu lòng từ bi thương xót, có tầm nhìn rộng…

6. Nhận định về lá thư HĐGM.VN góp ý sửa đổi Hiến Pháp VN.

Tôi cảm thấy vui mừng vì các GM.VN bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, và theo con đường đối thoại và hợp tác mà CĐ Vatican II đã mở ra, để phục vụ và đổi mới đời sống con người. Tôi nghĩ rằng chỉ có con đường yêu thương và phục vụ Chúa đã mở ra mới đưa dân tộc VN cùng gia đình nhân loại đi đến nguồn sống mới chan hòa yêu thương và an bình . Tôi vui mừng vì các GM.VN không chạy theo con đường đấu tranh chính trị với thái độ đối đầu và loại trừ nhau. Vì lẽ kinh nghiệm nhân loại cho thấy những cuộc đấu tranh trong lịch sử loài người, một mặt có đưa đến sự thăng tiến đời sống con người, mặt khác luôn để lại những vấn đề nghiêm trọng cho đất nước cùng những thách đố cho công cuộc phát triển và đổi mới đời sống con người.

Cũng chính vì thế, tôi nghĩ rằng việc sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một bước cần thiết mở ra con đường đổi mới lòng trí mọi người, cải thiện đời sống văn hóa và giáo dục, kinh tế và chính trị, của dân tộc VN.

 

23.3.2013

GB. Phạm Minh Mẫn