ĐTNTT: Chương trình thi đua Mùa Vọng

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Chương trình thi đua Mùa Vọng

 

Chương trình thi đua Mùa Vọng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Mẹ Thiên Chúa sẽ được bắt đầu ngay sau kỳ thi Học kỳ I, từ Chúa nhật XXXIV Thường Niên năm B ngày 25/11/2012 đến Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C ngày 23/12/2012.

 

ĐTNTT: Chương trình thi đua Mùa Vọng

Đập heo Mùa Vọng – Giáng Sinh 2011

Với chủ đề “TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU”, chúng ta hãy mở rộng cõi lòng đón Chúa Giêsu Tình Yêu và đáp đền Tình Yêu tuyệt vời đó bằng cách yêu thương, tha thứ, hy sinh phục vụ người nghèo và nhất là biết quảng đại chia sẻ cho tha nhân.

Kính gửi đến quý Phụ huynh và các bạn Thiếu nhi chương trình chi tiết:

 

ĐTNTT: Chương trình thi đua Mùa Vọng