Đôi Dép (Thơ)

Đôi Dép (Thơ)

Ban Biên Tập có nhận được từ một độc giả nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới, đã trang trí bài thơ “Đôi Dép” của Đỗ Trung Quân khá trang nhã . Bài thơ nói đến tình yêu của Đôi Bạn trong hôn nhân … như đôi dép chung chia nhau mọi định mệnh thăng trầm, không thể tách rời nhau được. Xin để nguyên cách trình bày của người sưu tầm.

Đôi Dép (Thơ)