Diễn nguyện Dòng Máu Đức Tin

Diễn nguyện : “DÒNG MÁU ĐỨC TIN”
Giới trẻ giáo hạt Phú Nhuận

  18.09.2010

Diễn nguyện Dòng Máu Đức Tin

Biên kịch và Đạo diễn: Anphongso Mai Khôi
Trợ lý đạo diễn: Giuse Nguyễn Huynh
Chọn nhạc: Anphongso Mai Khôi
Thu âm: Nguyễn Dũng Studio
Đọc lời bình: Matta Mỹ Duyên – Lm. Phêrô Mạnh Hùng
Âm thanh – Ánh sáng: Anh Việt, Anh Đức
Hoá trang – Phục trang: Gioan Baotixita Khánh Duy

Tham gia diễn nguyện: Gx. Đaminh, Gx. Phú Hạnh, Gx. Tân Sa Châu, Gx.Tân Trang, Gx. Tân Phước, Gx. Bình Thới, Gx. Lộc Hưng. Đặc biệt với sự tham gia của 30 Đệ tử Dòng Mân Côi

Xin giới thiệu bản chính thức Diễn nguyện “Dòng Máu Đức Tin” được trên 100 bạn trẻ giáo hạt Phú Nhuận, thực hiện trong ngày hành hương dành cho Giới Trẻ, 18.09.2010, tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Kèm với vũ khúc “Năm Hồng Ân” do các Đệ tử dòng Mân Côi thực hiện. Phim do video Minh Triệu thực hiện, và đưa lên Youtube thành tám phần … Nếu ít thời gian, mời ưu tiên xem phần VII : Trang sử Tử đạo và phần VIII : Ngày vinh thắng.

 

Phần I : Các Tông đồ nối tiếp sứ vụ Đức Kitô

 

Phần II : Rao giảng tin mừng và “chứng nhân tình yêu”

 

Phần III : Các Tông đồ vác thập giá theo Thày

 

Phần IV : Tin mừng đến khắp năm châu

 

Phần V : Tin mừng đến quê hương Việt Nam

 

Phần VI : Cây đức tin nẩy mầm yêu thương

 

Phần VII : Bất khẳng khóa quá
Những trang sử thắm máu anh hùng đức tin

 

Phần VIII : Ngày vinh thắng. Tưởng nhớ 117 anh hùng Tử Đạo …

 

Vũ khúc Năm Hồng Ân : Đệ tử dòng Mân Côi thực hiện