Đêm Thánh Ca “Ơn Cứu Độ nơi Người chan chứa”

 

Đêm Thánh Ca “Ơn Cứu Độ nơi Người chan chứa”

 

Đêm Thánh Ca “Ơn Cứu Độ nơi Người chan chứa”THIỆP MỜI

 

Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, xin mời quý ông bà anh chị em tham dự Đêm Thánh Ca “Ơn Cứu Độ nơi Người chan chứa”, khởi sự lúc 19 giờ thứ bảy 19-12-2009

Chương trình được cha quản đốc Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng biên tập theo trình tự lịch sử cứu độ.

Với các bài hợp xướng của ca đoàn tổng hợp Giáo xứ và các ca đoàn bạn. Đặc biệt là hoạt cảnh giáng sinh được chuẩn bị rất công phu.

Xin kính mời

 

 

Xin giới thiệu chương trình chi tiết

 

Đêm Thánh Ca “Ơn Cứu Độ nơi Người chan chứa”