Clips: Vui Trung Thu 2011

 

Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo xứ Đaminh Ba chuông

 

Clips : Vui Trung Thu Với Chúa Giêsu

 

Clips: Vui Trung Thu 2011Mời đọc bản tin

Xin đăng tải clips hình ảnh Thiếu Nhi Vui Trung Thu Với Chúa Giêsu, ngày 11 tháng 09 năm 2011, tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Clips do phóng viên Thanh Hải, ban truyền thông của Đoàn thực hiện.

Cầu chúc các thiếu nhi luôn rộn rã niềm vui tuổi thơ, và biết chia sẻ niềm vui ấy cho các bạn chung quanh mình.