Clips: Tiếp đoàn Liên HĐGM Á Châu

 

Clips: Tiếp đoàn Liên HĐGM Á Châu

 

Chiều ngày 15.12.2012, nhà thờ Ba Chuông trở thành địa điểm dành cho các tu sĩ nam nữ Thành phố và Giáo hạt Phú Nhuận tiếp đón Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. ĐHY Phạm Minh Mẫn chủ sự thánh lễ, ĐHY Oswald Gracias, TGM giáo phận Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch FABC chia sẻ lời Chúa, đức cha Paul Tan, SJ, đến từ Malaysia, đức cha Philip Banchong, CSsR, từ Thái Lan, hai nữ tu thuộc văn phòng FABC về Đời Sống Thánh Hiến : Sr. Deanna Combong, RA và Sr. Mary Walters, OSU.

 

Clips: Tiếp đoàn Liên HĐGM Á Châu

Click xem hình lớn

Cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay còn có cha Ngô Sĩ Đình Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cha Hòa Hưng Chủ tịch Liên hiệp các Bề trên Thượng Cấp Việt Nam và cha Đại diện Tu sĩ thành phố, bề trên các dòng nam nữ, cùng với các linh mục hạt Phú Nhuận và Dòng Đa Minh. (trích Bản tin)

Mời xem clips hình ảnh do Chi Lan, cộng tác viên gxdaminh.net thực hiện