Clips: Thánh lễ Truyền chức linh mục (04.08.2012)

 

Clips: Thánh lễ Truyền chức linh mục

Ngày 04.08.2012

 

Clips: Thánh lễ Truyền chức linh mục (04.08.2012)Thánh lễ trao ban tác vụ linh mục cho 13 tu sĩ dòng Đaminh được cử hành tại thánh đường giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, lúc 8giờ 30 do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP., Giám mục Giáo Phận Vinh chủ sựg, với sự hiện diện của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, đông đảo anh em trong tỉnh Dòng, các tu sĩ nam nữ các hội dòng, ông bà cố của các Tân Chức, thân nhân, ân nhân xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với Tỉnh Dòng và các Tân Chức.

Xin gửi tới cộng đoàn clips hình ảnh do thầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh, OP thực hiện: