Clip nhạc: Nụ cười Xuân Yêu Thương

 

Clips nhạc: Nụ cười Xuân Yêu Thương

 

Sáng tác: Ns Phạm Trung

Thơ: Trịnh Tây Ninh

Tiếng hát: Minh Tâm & Phong Thu

Slide show: Duy Hân

 

Clip nhạc: Nụ cười Xuân Yêu Thương

Clip nhạc: Nụ cười Xuân Yêu Thương

Clip nhạc: Nụ cười Xuân Yêu Thương