Clips nhạc: Lời ru của cha

 

Lời ru của cha

 

Clips nhạc: Lời ru của chaHẳn rằng, mỗi người trong chúng ta đều  hay nghe nói tới lời ru của mẹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, lời ru của cha cũng không hề kém phần da diết, nhất là trong hoàn cảnh “cánh cò bay lả bay la, thương con mất mẹ …” như lời của bài hát, thì lời ru của cha lại càng trở nên cần biết bao…