Clips: Legio Mariae tĩnh tâm Mùa Chay

 

Clips: Legio Mariae tĩnh tâm Mùa Chay

 

Clips: Legio Mariae tĩnh tâm Mùa ChayHàng năm vào Mùa Chay, các presidia Legio Mariae giáo xứ Đa Minh Ba chuông thường tổ chức những buổi tĩnh tâm để cùng nhau chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và chia sẻ huynh đệ.

Năm nay các anh chị em (ACE) của các tiểu đội: Mẹ sầu bi, Nữ vương hòa bình, Huynh đoàn Đa Minh, Giới trẻ…… cùng tĩnh tâm tại nhà dưỡng lão Suối Tiên, Trảng Bom, Đồng Nai. Đặc biệt, chuyến tình tâm này còn có sự tham dự của hai chị thuộc tôn giáo bạn.

Đầu tiên các ACE đọc lời nguyện, tiếp đến cha linh giám công bố lời Chúa và chia sẻ: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta nên tin tưởng và phó thác cho Chúa, chúng ta biết sống đức tin và sống đẹp lòng người. Biết mở trái tim yêu thương để chia sẻ với mọi người, yêu thương người bất hạnh quanh ta và đôi tay đủ rộng để mang tình yêu đến cho mọi người. (trích Bản tin)

 

 

Clips: Legio Mariae tĩnh tâm Mùa Chay