Clips: Huynh đoàn Khuyết tật vui hè Vũng Tàu


Clips: Huynh đoàn Khuyết tật vui hè Vũng Tàu


Clips: Huynh đoàn Khuyết tật vui hè Vũng TàuĐược sự chấp thuận của cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP., sự ân cần của thầy đồng hành Giuse Đinh Văn Hán, OP., và sự nhất trí của anh chị em, năm nay ngày gặp gỡ truyền thống mùa hè của huynh đoàn Huynh đoàn được tổ chức tại Bãi Dâu – Vũng Tàu, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua. Buổi gặp gỡ thắm đượm tình đệ huynh, mang lại nhiều niềm vui và bình an cho mọi người. Buổi gặp gỡ năm nay có chủ đề: “Sống đức tin giữa đời thường”. (trích Bản tin)