Clips : Bát phở bò

 

Clips : Bát phở bò

 

Trên trang mạng giáo xứ gxdaminh.net đã từng đưa lên slides “Tô phở chiều mưa”, với tiêu đề LÒNG TỰ TRỌNG”. Bất ngờ tìm thấy clips phim diễn về câu chuyện lý thú này – Dĩ nhiên với một số dị biệt – Xin được giới thiệu với cộng đoàn…

 

Bát phở bò

 

Xem lại clips đã đưa lên

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">nku7YhvyZac</span> is invalid.

 

.