Home / Giáo Dục - Gia Đình / Clip nhạc: Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa

Clip nhạc: Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa

Nhạc & Lời: Phạm Trung
Trình bày: Diệu Hiền
Hòa âm: Minh Châu