Clip: Mừng bổn mạng Hội Các bà mẹ Công giáo 2015

 

Clip: Mừng bổn mạng Hội Các bà mẹ Công giáo 2015Lúc 17h30 ngày 27/8/2015 tại Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông, cộng đoàn giáo xứ đã hiệp thông với các Bà Mẹ Công Giáo (BMCG) mừng kính Lễ Thánh Monica cũng là bổn mạng của hội. Thánh Lễ do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh làm chủ tế.

Trước đó một tuần cha Fanxico.X Đào Trung Hiệu, linh hướng hội các BMCG cũng đã hướng dẫn một buổi tĩnh tâm dành cho hội với chủ đề: “Một số khó khăn trong việc giáo dục hôm nay và tấm lòng bà mẹ đã đụng đến trái tim Thiên Chúa”. Giáo hội cũng quan tâm đến gia đình; làm thế nào với quyền tự do dân chủ mà vẫn giữ được nề nếp của gia đình(?). Xin giữ truyền thống gia đình và luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Xin Ngài thánh hóa để biến đổi tâm hồn chúng con (trích Bản tin).