Home / Giáo Dục - Gia Đình / Clip: Cô y tá và vị bác sĩ

Clip: Cô y tá và vị bác sĩ

 

Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống “mũ ni che tai” cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia,

để có thể kiên trì với bản thân,

để có thể làm việc trong danh dự,

để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức

của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi

các mục tiêu của mình.