Clip: Cô y tá và vị bác sĩ

 

Clip: Cô y tá và vị bác sĩTrong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống “mũ ni che tai” cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia,

để có thể kiên trì với bản thân,

để có thể làm việc trong danh dự,

để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức

của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi

các mục tiêu của mình.

https://youtu.be/nXzIxnVuUYc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời