Clip: Cầu nguyện

 

Clip: Cầu nguyệnKhi chúng ta bầu bạn với Chúa trong cầu nguyện, thì có thể những khao khát của Chúa sẽ trở thành những khao khát của chúng ta. “Ai muốn làm môn đệ ta, hãy từ bỏ chính mình mà vác thánh giá theo ta.” (Mt 16,24). Cầu nguyện cũng đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình. Quả thế, trong cuộc sống có rất nhiều điều, nhiều việc chúng ta cần phải làm hơn là dành thời giờ cho cầu nguyện, vì vậy để có thời giờ và cơ hội cầu nguyện, chúng ta phải từ bỏ chính mình. Làm được như vậy là chúng ta đã và đang đáp ứng điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi môn đệ đích thực của Ngài.