Chương trình các lớp Giáo lý 2011-2012

 

Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Đaminh

Chương trình các lớp Giáo lý
Niên khóa 2011-2012

Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Đaminh xin thông tin về các lớp giáo lý sẽ được tổ chức từ giữa năm 2011 và trong năm 2012, để quý ông bà anh chị em tùy nhu cầu, có thể sắp xếp thời gian tham dự. Trước mắt Trung tâm sắp khai giảng lớp Dự tòng ngày 10.08 và lớp Giáo lý Hôn Nhân ngày 23.08.2011.

Ngoài ra, Trung tâm còn có:

+ Lớp Thần học Sedes Sapientiae (buổi sáng trong tuần – click để xem chi tiết)
+ Lớp Thần học Vinhsơn Liêm buổi tối từ 19giờ đến 20g30 (thứ hai & thứ tư)
+ Lớp thần học chiều Chúa nhật.

Xin đăng ký trong giờ sinh hoạt tại văn phòng Trung tâm Mục vụ.

Lm Anphong Vũ Đức Trung OP – Giám đốc TTMV

 

Chương trình các lớp Giáo lý 2011-2012