Cầu cho Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thiết

 

GIÁO XỨ ĐA MINH
GIÁO HỌ THÁNH VINH SƠN

Cầu cho Bà Cố Anna
Thân mẫu hai sơ Tình và Định, NVHB

Cầu cho Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thiết

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông và giáo họ Vinh Sơn xin thông tin, thân mẫu của hai nữ tu Anna Lê Thị Tình và Anna Lê Thị Định, thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình, và là thành viên của giáo xứ, vừa được Chúa gọi về.

Giáo xứ xin hiệp thông với gia đình hai soeurs, và xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna.

 

Bà cố Anna NGUYỄN THỊ THIẾT

Địa chỉ : 184 /4H Lê Văn Sỹ P 10 Quận Phú Nhuận

Thuộc giáo họ : thánh Vinh Sơn

Đã được Chúa gọi lúc : 23giờ 30.ngày : 20 /01 /2010.

Hưởng thọ:82 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc:16giờ chiều thứ năm 21/1/2010

Thánh lễ tại gia lúc :16 giờ chiều thứ bảy 23/01/2010

Thánh lễ đồng tế an táng tại Thánh đường Giáo Xứ ĐA MINH

– Lúc : 8 giờ 30 ngày thứ hai 25/01/2010 .

– Sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà cố ANNA