Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 05 : Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian

Thánh Thomas Aquinas khẳng định rằng: theo quan điểm của Augustinô thì bí tích là dấu chỉ hữu hình có tương quan với thực tại vô hình, nghĩa là qua dấu chỉ bí tích, người ta đi từ các biểu hiện bên ngoài của sự vật hữu hình đến ý thức về một thực tại vô hình.

Read More »

TH online 04 : Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát

Có ba yếu tố khiến cho Hội thánh được coi là bí tích cứu độ phổ quát, là khí cụ Chúa Giêsu thiết lập và sử dụng để cứu độ trần thế.

Read More »

TH online 03 : Chúa Kitô thiết lập các Bí tích

Các bí tích luôn là cử chỉ của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Cử chỉ lớn nhất chính là cuộc nhập thể của Đức Kitô (Xc. Gl 4, 4). Cuộc nhập thể này là một dấu chỉ, một bí tích; cho nên tất cả mọi hành vi trong cuộc đời của Chúa Kitô: từ khi Người sinh ra, lớn lên, công khai rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ, thứ tha tội lỗi, thiết lập bí tích Thánh Thể…  

Read More »

TH online 02 : Đức Kitô là Bí tích nguyên thủy

Đức Giêsu là trung gian để Thiên Chúa đi vào mối tương quan với loài người; hay nói cách khác, Thiên Chúa đến với con người bằng cách thức cụ thể và hữu hình. Qua cuộc sống và cái chết của mình, Đức Giêsu trao ban chính bản thân Ngài làm bí tích tình yêu cho thế giới

Read More »

Thần học online 01: Bí tích là gì ?

Con số 7 bí tích mới chỉ được xác định trong Công đồng chung Lyon II, khóa IV ngày 6.7.1274; cả Giáo hội Công giáo và Giáo hội Đông phương Hylạp cũng đều tuyên xưng có 7 bí tích. Giáo lý về 7 bí tích vào thế kỷ XVI, được Công đồng Trentô (1546-1563) tái xác định và đã long trọng tuyên bố thành tín điều

Read More »

Thần học Đời Tu 30: Đức Maria, gương mẫu của ĐSTH

Đức Maria là gương sáng chói của đời dâng hiến trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô.

Read More »

Thần học Đời Tu 29: Chiều kích cánh chung của ĐSTH

Những người tận hiến được mời gọi hướng về Vương Quốc trong sự chờ đợi tích cực : dấn thân và tỉnh thức

Read More »

Thần học Đời Tu 28: ĐSTH trong mối tương quan với xã hội

Chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan giữa đời thánh hiến với thế giới hay xã hội thông qua việc phân tích vai trò và sứ mạng hay đặc sủng của người thánh hiến với thế giới hôm nay.

Read More »

Thần học Đời Tu 27: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

Người tận hiến khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm, thì có mối liên hệ và thuộc về Hội thánh cách đặc biệt hơn, thân mật và khắng khít hơn.

Read More »

Thần học Đời Tu 26: Linh đạo tu trì: “Chiêm niệm và hoạt động”

Chúng ta vẫn thường quen với kiểu nói “đời sống chiêm niệm” và “đời sống hoạt động”. Ra như hai lối sống này khác biệt và tách biệt nhau.

Read More »