Buổi cầu nguyện Taizé

Buổi cầu nguyện TaizéThư Mời

 

Như thông lệ, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự buổi cầu nguyện theo hình thức Taizé tháng 02, cũng là đầu mùa chay.

Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra

từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30,

thứ năm 26.02.2009,

tại nguyện đường Thánh Thể cùa Giáo xứ.

Xin kính mời.

 

Lm Giuse Đỗ Trung Thành op