Bắt đầu đăng ký Ngày Quốc Tế giới trẻ Rio de Janeiro


Bắt đầu đăng ký Ngày Quốc Tế giới trẻ Rio de Janeiro

Bắt đầu đăng ký Ngày Quốc Tế giới trẻ Rio de JaneiroRIO DE JANEIRO. Bắt đầu từ ngày 28-8-2012, các bạn trẻ trên thế giới bắt đầu có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ kỳ thứ 28 sẽ tiến hành từ 23 đến 28-7-2013 tại Rio de Janeiro, với sự tham dự của ĐTC Biển Đức 16.

Rio là thành phố lớn thứ hai của Brazil và chủ đề Ngày Quốc Tế giới trẻ năm tới là ”Các con hãy đi, làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ”.

Trong buổi khai mạc việc bắt đầu nhận đăng ký có sự hiện diện của Đức Cha Orani Tempesta, dòng Xitô, TGM giáo phận Rio sở tại, và nhiều chức sắc thuộc ban tổ chức.

Việc đăng ký được thực hiện trên mạng www.rio2013.com. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ đến tham dự Đại hội này và ngay trong ngày đầu tiên, đã có 4 ngàn 400 người thuộc 220 nhóm đăng ký, phần lớn từ các nước Mỹ châu la tinh, nhưng cũng có nhiều người từ 5 châu.

Việc đăng ký được thực hiện bằng 7 ngôn ngữ: Bồ đào nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan.
Nữ tu Maria Shaiane Machado, đặc trách việc đăng ký các tham dự viên Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Rio, kêu gọi các bạn trẻ trong các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào giới trẻ, hoặc các trường học, họp thành nhóm để đăng ký, mỗi nhóm có một người trách nhiệm và gồm tối đa là 50 người. Nếu không đăng ký theo nhóm, các bạn trẻ có thể đăng ký cá nhân.

Các bạn trẻ có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, gọi là ‘gói’, tức là các phương thức trú ngụ, ăn ở, di chuyển, v.v. Phí tổn tham dự được xác định tùy theo quốc gia nguyên quán của các tham dự viên: tựu trung có 7 cấp độ, thì nước giàu thì đóng nhiều hơn. Nhờ sự liên đới của các bạn trẻ từ nước giàu, các bạn trẻ từ các nước nghèo cũng có thể tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ. Tuổi tối thiểu để tham dự là 14 tuổi. Những người trẻ dưới 18 tuổi cần phải có một người trách nhiệm tháp tùng.

Ban tổ chức hy vọng sẽ có tới 60 ngàn người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành Ngày quốc tế giới trẻ. Những người thiện nguyện này được gọi là ”Linh hồn của Đại hội giới trẻ”. Cho đến nay đã có 50 ngàn người đăng ký làm người thiện nguyện (địa chỉ: http://www.rio2013.com/fr/voluntarios). (KNA 29-8-2012)

G. Trần Đức Anh OP