LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – Cầu cho Bệnh Nhân (13/02/2024)

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Ðức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Thư mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh 2024

Nếu “phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội” (Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 10) thì cần phải đảm bảo việc đào tạo các thừa tác viên chức thánh cũng ngày càng mang dấu ấn khôn ngoan phụng vụ, cả trong chương trình giảng dạy nghiên cứu thần học và trong kinh nghiệm đời sống chủng viện.

Mỗi người là hồng ân quý giá của Chúa

“Mọi người nam, người nữ, mọi tín hữu: tất cả chúng ta là hồng ân quý giá của Chúa. Mỗi người chúng ta là một món quà cho tất cả mọi người và toàn thể Giáo hội, làm người trong một bối cảnh, một thời điểm, một nơi xác định. Chúng ta là những món quà cụ thể, cho những con người cụ thể và bằng cách này chúng ta cũng là một món quà cho tất cả mọi người trong sự đơn giản của cuộc sống chúng ta đang sống”.

Ngày 13-02-2024, thứ Ba tuần VI Thường niên

Ngày nay men biệt phái và men Hêrôđê vẫn còn sinh sôi nảy nở trong thời đại của chúng ta. Đó là thói kiêu căng giả hình, đánh mất lòng nhân nghĩa. Đó là “men” thực dụng, nặng về lối sống vật chất, sống hưởng thụ và ích kỷ, men dâm ô, qua sách báo phim ảnh xấu khiến chúng ta vì đam mê chúng mà trở nên lãnh đạm thù nghịch với tình yêu Chúa và ơn cứu độ của Người. Vậy chúng ta đang “say” thứ men nào, “men trần tục” hay “men Kitô”?

Đức Thánh cha chủ sự lễ phong hiển thánh cho Mẹ Antula

Lúc 9 giờ 30, sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng Hai năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự lễ phong hiển thánh đầu tiên trong năm 2024 cho thánh nữ đầu tiên người Argentina: Maria Antonia thánh Giuse de Paz y Figueroa, quen gọi là Mama Antula (1730-1799), người sáng lập các nhà tĩnh tâm tại Buenos Aires hồi cuối thế kỷ XVIII.

 

Bài giảng Lễ Mùng 2 Tết – Cầu cho Tổ Tiên và Ông bà cha mẹ (còn sống cũng như đã qua đời)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 […]