Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình

Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình

Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đìnhVào lúc 18 giờ 30, ngày 03/12/2014 giáo Xứ Đa Minh – Ba Chuông dâng thánh lễ đồng tế kết thúc Năm Tân Phúc Âm Hoá Gia Đình, nhằm tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các gia đình.

Trước thánh lễ cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, OP.  nói lên sự sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sáng tạo ra muôn vật muôn loài, qua chương trình cứu độ Chúa đã sáng tạo ra con người có nam có nữ để duy trì sự sống. Trong Hội thánh, gia đình là nguồn gốc quan trọng, là tế bào sống còn, gia đình xây dựng trên nền hôn nhân hợp nhất giữa hai người là một nam, một nữ để sinh hoa kết trái thành con người.

Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình

Thánh lễ do cha bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP chủ tế, cùng đồng tế với ngài cha Px. Nguyễn Văn Nhứt, OP , cha Biển Đức Vương Thuật, OP.  cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng thánh lễ.

Cha chủ tế cám ơn cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt, cha Giuse Nguyễn Tất Trung, bác sĩ Giuse Nguyễn Đăng Phấn đã đồng hành chia sẻ trong năm Tân Phúc Âm Hoá Gia Đình, giúp cho cộng đoàn hiểu rõ về gia đình và hôn nhân trong cuộc sống của mỗi người kitô hữu để được sống an bình và hạnh phúc.

Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình

Qua bài giảng lễ, cha Biển Đức đã giúp cho mọi người hiểu phải luôn học hỏi và thực hành theo Thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh luôn nhiệt huyết loan báo Tin mừng và đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với anh chị em của mình.

Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình

Gia đình là một cộng đoàn cầu nguyện, đối thoại và yêu thương, những Hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, mỗi người chúng ta phải biết chia sẻ với mọi người để được hiệp nhất và sống bình an hạnh phúc. Đó là cách thức rao truyền Lời Chúa trong bối cảnh gia đinh.

Nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh mà Giáo hội mừng kính hôm nay, cho chúng con luôn biết sống trọn vẹn với Chúa và với anh chị em của mình.

Maria PT