Ba Trong Một : Lễ Thánh Tâm

Ba Trong Một

Ba Trong Một : Lễ Thánh Tâm– Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
– Khai mạc năm thánh hóa các linh mục
– Cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho một số anh chị em dự tòng

Chiều hôm nay 19 tháng 6 năm 2009, Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông long trọng cử hành thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đây cũng là thánh lễ khai mạc năm thánh hóa các linh mục, và trong thánh lễ này có hơn 52 anh chị em dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, và 5 anh chị khác lãnh bí tích thêm sức. Ba ý nghĩa của thánh lễ hôm nay đan quyện vào nhau, hồng ân Chúa tuôn trào trên mọi người qua phép lành với ơn toàn xá.

Ba Trong Một : Lễ Thánh Tâm

Hôm nay, thật là ứng nghiệm lời của thánh Gioan : “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37). Quả thật, trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu, đã mở toang để máu và nước tuôn trào, từ đó phát sinh các bí tích dưỡng nuôi Hội thánh. Từ nguồn sung mãn ấy, Giáo hội đã được sinh ra, các linh mục được mời gọi và tuyển chọn để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, để tiếp tục làm cho tình yêu của Chúa Giêsu được sống động, được lan tỏa, và muôn ngàn con cái của Hội thánh được sinh ra nơi giếng rửa tội.

Trái tim Chúa đã trở thành nguồn suối trong làm thỏa khát và tắm mát đoàn tín hữu trên hành trình lữ thứ, trái tim Chúa là nơi ẩn náu của các tội nhân, trái tim Chúa là nguồn mạch hồng ân tuôn ban trào tràn trên những tâm hồn khao khát. Các linh mục là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu để các hồng ân của Chúa đến được cụ thể với từng tâm hồn khi các linh mục cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và bí tích Giao hòa.

Ba Trong Một : Lễ Thánh Tâm

Xin cho đoàn tín hữu chúng ta luôn thiết tha yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho các linh mục luôn là hình ảnh sống động của Thánh Tâm Chúa, và xin cho các anh chị em tân tòng hôm nay khám phá ra và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để rồi trong đời sống các anh chị luôn giữ được ngọn nến sáng và chiếc khăn trắng tinh tuyền như hôm nay các anh chị vừa lãnh nhận. Xin cho mỗi chúng ta biết đem tình yêu vào cuộc sống, biết sống cuộc sống bằng tình yêu, biết sống để yêu và biết yêu để sống.

Ba Trong Một : Lễ Thánh Tâm