Ngày 27.02.2016: Thứ Bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

THỨ BẢY – 27.02.2016

 Lc 15: 1 – 3, 11 – 32

Ngày 27.02.2016: Thứ Bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Tất cả của Cha là của con ” (Lc 15,31)
  2. Suy niệm: Theo quan niệm của đại đa số dân chúng Do Thái thời Chúa Giêsu đều coi những người thu thuế, những người tội lỗi là không xứng đáng được đến gần Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” qua đó Người dạy cho họ chân lý này: Người tội lỗi thì họ dù có một chút gì đó ăn năn và ăn năn vì bất cứ lý do gì, và họ ý thức được thân phận tội lỗi của họ thì họ luôn được tha thứ vì sự tha thứ là do chính Thiên Chúa đi bước trước. Còn những người tự cho mình là công chính, luôn được coi là ở trong nhà Chúa nhưng tư tưởng thì luôn ước ao được đi hoang, không cảm thấy hạnh phúc trong nhà cha thì cũng coi như là đã đi hoang. Mà sự đi hoang này nguy hiểm hơn sự đi hoang thực sự vì khó nhận ra, mà không nhận ra thì làm sao có thể quay về. Vậy nên chăng mỗi người chúng ta nên có một lối sống tự do của con cái Chúa, dù ta thánh thiện hay tội lỗi thì ta hãy nhớ rằng nhà Cha ta luôn rộng cửa chờ đón ta.
  3. Sống Lời Chúa : Vui tươi thực hành các giới răn của Chúa vì đó là hướng dẫn cho cuộc sống thánh thiện
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, khi thấy một người tội lỗi được ăn năn trở lại, được Giáo hội ưu ái như là một người đạo đức thì lòng chúng con không cảm thầy vui mừng mà lại còn thấy Chúa thiếu công bằng. Xin cho chúng con biết yêu thương thật lòng, biết vui mừng vì chúng con có Một Vị Thiên Chúa đầy nhân ái và một Giáo hội đầy khoan dung. Amen.

Trả lời