Home / Nguyện Ca / Ân Tình Cảm Tạ – Lm Đào Trung OP

Ân Tình Cảm Tạ – Lm Đào Trung OP

ÂN TÌNH CẢM TẠ

Sáng tác : Lm Đào Trung OP
Ca sĩ : Thủy Tiên – Vocal : Thúy Nga

Phối khí & thâu băng : N. Hoàng Tuấn và nhóm nhạc ThreeBells

/antinhcamta