Ngày 21-05-2024, Thứ Ba tuần VII Mùa Thường niên

Ngày 21-05-2024, Thứ Ba tuần VII Mùa Thường niên

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 9,30-37)

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Gợi ý suy niệm

Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Messia đến cứu thoát loài người, nhưng cứu thoát qua con đường chịu nạn, chịu chết và sống lại.

Do đã quen với quan niệm về thói một Đấng Messia vinh quang hiển hách, các môn đệ không hiểu gì cả. Nhưng không dám hỏi lại Chúa Giêsu. Và cũng vì quen thói với quan niệm thế tục ấy nên dọc đường các Ngài tranh luận với nhau ai sẽ là người lớn nhất trong Nước trời mà Chúa Giêsu thành lập.

Chúa Giêsu sửa dạy các ông: trong Nước trời, đừng ai để ý tới địa vị lớn hay nhỏ. Điều thứ nhất phải để ý là phục vụ: càng có chức cao thì phải càng phục vụ nhiều (để nhấn mạnh ý tưởng phục vụ, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ). Điều thứ hai phải để ý là thái độ đón tiếp mọi người không phân biệt gí cả, dù là một người hèn hạ vô ích thì người môn đệ Chúa cũng phải đón tiếp( để nhấn mạnh ý tưởng tiếp đón, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một trẻ nhỏ, tức là một người không mang lại lợi ích gì khi đón tiếp nó, mà còn mang tới phiền muộn…)

Những Lời Chúa nói hôm nay có lẽ là những lời rất khó chấp nhận, nhất là đối với hoàn cảnh thế giới hôm nay. Ngày nay, trong “nước trần gian”, một người nào đó muốn thành đạt thì phải chứng tỏ cho người ta thấy mình là “người lớn”, lớn về khả năng, lớn về trí óc, lớn về sức mạnh, lớn về chuyên môn.v.v. Còn trong Nước Trời, thì khác. Chúa bảo các môn đệ mình phải tỏ ra là trẻ nhỏ, là đầy tớ. Đường lối của Chúa không giống với đường lối của người đời. Đi theo Chúa nhiều khi chúng ta phải sống hơi ngược đời như thế. Lý do Chúa nói rất rõ “Chúng con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” (Ga 15,19).

Thế nhưng, thử hỏi đường lối của thế gian và đương lối của Chúa dẫn con người đi đến đâu. Nơi cuộc sống của thế gian chúng ta thấy: nước nào cũng muốn nước mình lớn hơn nước kia, chính vì vậy mà sinh ra chiến tranh; rồi người nào cũng muốn mình lớn hơn người khác cho nên mới sinh ra cãi vã, chia rẽ lẫn nhau. Thích làm lớn hình như là một bản năng rất mạnh trong mỗi con người, mà nguồn gốc của bản năng đó lại là kiêu ngạo, và vì kiêu ngạo nên dễ sinh tự ái, muốn ăn thua, ham danh vọng và chúng ta thừa biết nếu cứ sống mãi trong cái bầu khí ô nhiễm như thế thì cuộc sống con người sẽ như thế nào.

Trái lại, đường lối của Chúa xem ra có vẻ ngược đời nhưng lại dẫn con người đến một thế giới hòa bình, yêu thương và đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Trong thế giới này, mọi người trở thành anh em với nhau như trong một gia đình. Cuộc sống như thế sẽ là Thiên Đàng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn quên mình để chỉ nghĩ đến con và yêu thương con. Vì yêu thương, Chúa hy sinh tất cả vì con, đến nỗi Chúa tự nguyện đón lấy mọi khổ đau và cả cái chết nữa. “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Con đang được sống trong tình yêu ấy. Con hết lòng cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, dù Chúa là Chúa của con, nhưng Chúa không khư khư ôm lấy địa vị của mình để thống trị con bằng quyền lực. Trái lại, Chúa đã tự nguyện trở nên đầy tớ để phục vụ con. Chúa muốn dùng tình yêu để chinh phục trái tim con.

Cũng như các tông đồ ngày xưa, con không thể hiểu được thái độ của Chúa. Và con lại càng không muốn chấp nhận những Lời Chúa dạy con phải trở nên đầy tớ phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa chiếu soi để con hiểu được Lời Chúa. Xin giúp con biết quên mình để nghĩ tới người khác. Xin biến đổi tâm hồn con nên khiêm tốn và ban cho con một trái tim đơn sơ, nhỏ bé. Thái độ “kẻ cả” chỉ muốn thống trị, quyền lực, hưởng thụ, lấy mình làm trung tâm và bắt người khác phục vụ mình. Xin Chúa đừng để con rơi vào thái độ ấy. Xin cho con hiểu rằng chính khi con hiến thân là lúc con được lãnh nhận, chính khi con quên mình là lúc con gặp lại bản thân, chính khi con biết chết đi để sống cho Chúa và anh em là con được sống.

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong gia đình con và cộng đoàn giáo xứ con biết sống khiêm tốn và hầu hạ lẫn nhau. Xin cho nhân loại hôm nay biết chấp nhận lối sống mới của Chúa. Amen.