Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thông

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thông

“Chúa đã lên trời bóng Người xa khuất mù khơi. Con mong được đổi làm mây theo gót chân Người…” (Chúa Lên Trời – Phanxicô)

Trong niềm hân hoan cùng Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính Chúa Thăng Thiên, Ban Truyền thông giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã dâng lễ tạ ơn mừng ngày truyền thống vào lúc 15g00, ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại Nhà Nguyện Thánh Thể của giáo xứ. Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự, cùng đồng tế có quý cha trong tu viện thánh Albertô.

Ban Truyền Thông giáo xứ do cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu thành lập. Kể từ thời cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, Ban truyền thông đã được sự đồng hành của thầy Giuse Mai Văn Tuyến và hiện nay là cha Đaminh Nguyễn Khắc Thành.

Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại biến cố sau khi Chúa Giêsu phục sinh và được rước lên Trời, Ngài đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các tông đồ. Các tông đồ của Chúa đã được ơn Chúa Thánh Thần mà mạnh dạn làm chứng cho Chúa Kitô trên khắp tận cùng cõi đất. Ngày hôm nay, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân của Chúa qua Bí tích Rửa tội, điều cần nhất là có đôi mắt và trái tim gặp gỡ Chúa. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên gợi cho chúng ta ngoài hình ảnh Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, còn là hình ảnh Ngài vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống đầy gian khổ, để nâng đỡ chúng ta.

Trước đó, để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Truyền thống của Ban, anh chị em đã có buổi tĩnh tâm vào lúc 19g00 ngày 08 tháng 05 năm 2024, do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt chia sẻ. Dựa vào Sắc Lệnh Truyền Thông của Công đồng Vatican II, ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1963, Cha đã chia sẻ cùng anh chị em sứ vụ của truyền thông Công giáo. Mục tiêu truyền thông gồm có: thông tin, giáo dục luân lý, tôn vinh phẩm giá nhân vị và ơn gọi làm truyền thông.

Mừng ngày truyền thống Ban Truyền thông, kính chúc quý Cha quý Thầy đã và đang đồng hành với Ban Truyền thông luôn “hồn an – xác mạnh”. Cầu chúc quý vị ân nhân, quý cộng tác viên cùng các thành viên Ban Truyền thông luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa trong cuộc sống và sứ vụ phục vụ.

Maria Thu Hồng

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thôngMừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thôngMừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thôngMừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thông

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thôngMừng Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Truyền thống Ban Truyền thông