Thống kê mới về Giáo hội Công giáo

Theo thống kê mới nhất, công bố hôm mùng 04 tháng Tư vừa qua, số tín hữu Công giáo trên thế giới trong năm 2022 tăng lên một tỷ 390 triệu người, tăng 1% so với năm 2021 trước đó, nhưng số linh mục, tu sĩ tiếp tục giảm sút.

Thống kê mới về Giáo hội Công giáo

Theo Niên giám thống kê mới của Giáo hội, sự tăng trưởng không đều nhau so giữa các đại lục. Nói chung, số tín hữu tăng nhiều nhất với 3% tại Phi châu, lên 273 triệu người trong năm 2022, nghĩa là trên thế giới cứ năm người thì có một người Công giáo ở Phi châu. Tại Âu châu, con số đứng yên với 286 triệu tín hữu. Mỹ châu chỉ tăng 0,9% và Á châu tăng 0,6%.

Con số linh mục trong Giáo hội tiếp tục giảm: trong năm 2022, có 407.730 linh mục Công giáo trên thế giới, tức là giảm 0,03%. Sự suy giảm này bắt đầu từ năm 2012: giảm sút nhiều nhất tại Âu châu với 1,7%, tuy rằng tính con số tuyệt đối đại lục này vẫn còn nhiều linh mục nhất. Trái lại, tại Phi châu số linh mục tăng 3,2% và Á châu tăng 1,6%. Tại Bắc và Nam Mỹ, số linh mục trong năm 2022 giống như năm trước đó.

Số chủng sinh cũng giảm sút: trong năm 2022 có 108.481 chủng sinh, tức là giảm 1,3% sới với năm trước đó. Sự suy giảm này là 6% tại Âu châu. Trái lại, tại Phi châu có 34.541 chủng sinh, chiếm một phần ba tổng số chủng sinh trong Giáo hội.

Số tu sĩ trong Giáo hội tiếp tục suy giảm: năm 2022 có 599.228 tu sĩ nam nữ, tức là giảm 1,6%, tuy nhiên tại Phi châu tu sĩ tăng 1,7%, còn Âu châu thì giảm 3,5%. Sự giảm bớt này cũng diễn ra tại Mỹ châu: Trung và Nam Mỹ giảm 2,5% và Bắc Mỹ giảm 3% và Úc châu giảm 3,6%. Tại Đông nam Á, sự suy giảm ít nhất với 0,1%.

Những con số trên đây chứa đựng trong cuốn Niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo, từ ngày 01 tháng Mười Hai năm 2022 đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2023.

Trong Niên giám Tòa Thánh năm 2024 cũng mới được công bố, trong năm qua có thêm chín giáo phận, một miền Giám quản Tông tòa, và hai tổng giáo phận, một địa phận đại diện Tông tòa được thành lập. Số giám mục của Giáo hội trong niên khóa 2021-2022 tăng 0,25% từ 5.340 lên 5.353 vị. Mỹ châu và Úc châu đứng nguyên, Âu châu giảm 0,6%.

(Katholisch.de, Vatican News 4-4-2024)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA