Đức Thánh cha Phanxicô chúc Tết các dân tộc miền Đông Á châu

Đức Thánh cha Phanxicô chúc Tết các dân tộc miền Đông Á châu

Tôi thân ái gửi lời chào và cầu chúc cho những ngày Tết này là cơ hội để sống những tương quan thân ái và những cử chỉ quan tâm, góp phần kiến tạo một xã hội liên đới và huynh đệ, nơi mà mỗi người được nhìn nhận và đón tiếp trong phẩm giá bất khả nhượng. Trong khi tôi cầu khẩn phúc lành của Chúa trên mỗi người, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hòa bình mà thế giới đang mong ước và ngày hôm nay hơn bao giờ hết, đang gặp nguy hiểm tại nhiều nơi. Đây không phải là trách nhiệm của một ít người, nhưng là của toàn gia đình nhân loại: tất cả chúng ta hãy cộng tác để xây dựng hòa bình với những cử chỉ cảm thương và can đảm”.

ĐTC Phanxicô