Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên

Trong không khí chuẩn bị Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, vào sáng thứ Năm, ngày 01 tháng 01 năm 2024, Cha Chánh Xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, Cha Quản Đốc Phaolô Nguyễn Cao Thắng và Ban Điều Hành 4 Giáo Họ đã đến thăm hỏi, tặng quà tết các cụ cao niên trong Giáo xứ. Đây là một nét đẹp trong sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ vào những ngày Tết đến, Xuân về, nhằm thể hiện lòng quí mến với những bậc lão thành trong Giáo xứ.

Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niênCha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niênCha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niênCha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên Cha Chánh Xứ và cha Quản Đốc Thánh Đường chúc tết quí cụ cao niên