Ngày 10.11.2022: Nước Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

NƯỚC THIÊN CHÚA

Trong tâm thức nhiều người, Nước Thiên Chúa là một vương quốc ở trên trời cao. Thật vậy, Nikita Khrushchez, tổng bí thư ĐCS Liên Xô, đã từng kể lại cuộc du hành vũ trụ của Yuri Gagarin (1961) như sau: “Anh ấy đã bay lên vũ trụ và chẳng thấy Chúa nào cả.” Cũng vì quan điểm sai lầm ấy mà nhiều người đã lầm đường lạc lối.

Nước Thiên Chúa không phải một nơi chốn, không đến cho người ta quan sát. Có lẽ phải ví Nước Thiên Chúa như một thực tại hạnh phúc đời đời khi người ta được sống cùng Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng chính là Nước Thiên Chúa, đã hiện diện với người Do-thái xưa kia và đang hiện diện với chúng ta hôm nay qua bí tích Mình và Máu Người.