Ngày 05.11.2022: Tránh làm tôi hai chủ

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

TRÁNH LÀM TÔI HAI CHỦ

Đức Giêsu đưa ra cho các môn đệ hai lựa chọn: làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền bạc. Làm tôi tiền bạc cũng là tôn thờ khoái lạc thể xác. Như thế, giáo huấn của Đức Giêsu nối dài Cựu ước: nếu muốn hạnh phúc, phải tôn thờ một mình Đức Chúa mà thôi. Nhưng Đức Giêsu không ép buộc mà mời gọi môn đệ chọn lựa, đó là điểm mới mẻ của Tin Mừng.

Tôn thờ Thiên Chúa không mang nghĩa phải loại bỏ tiền bạc, bởi lẽ Người làm chủ và ban phát tiền bạc cho con người. Vấn đề là chúng ta sử dụng tiền bạc thế nào cho hợp lý, xứng danh Kitô hữu, chứ không phải đánh đổi mọi thứ vì tiền và thỏa mãn khoái lạc bản thân.