Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2022)

 

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,21-27)

 Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 - 2022)Cô Mác-ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

Đức Giêsu liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2022

Lễ 5g00: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ Nghĩa Trang: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2021

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2020

Lễ 5g45: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ nghĩa trang: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Năm 2018

Lễ 6g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn nghe trên youtube

Lễ 8g30 (nghĩa trang): Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2017

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Đc Phalô Nguyễn Thái Hợp

Năm 2016

+ Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

+ Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

+ Lễ nghĩa trang 05.11: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2015

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 6g00: Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ nghĩa trang: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2013

+ Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng (Lễ Nghĩa Trang)

Năm 2012

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

+ Pt Giuse Trần Hưng Đạo

 Năm 2011

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Tại nghĩa trang 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu  – Nghe trên YouTube

Tại nghĩa trang 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời