Nghe giảng lễ Các Thánh Nam Nữ (2009 – 2022)

 

Tin Mừng theo thánh Mát thêu (Mt 5:1-12)

Nghe giảng lễ Các Thánh Nam Nữ (2009 - 2022)Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Năm 2022

Lễ 5g00: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Năm 2021

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 19g30: Lm Phaolô Nguyễn Cao Thắng

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g00: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2018

Lễ 6g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh nghe trên youtube

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g00: Lm Vinh-sơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2015

+ Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

+ Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2014

+ Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

  + Lễ 17g30: Lm GB. Trần Anh Long

+ Lễ 19g00: Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2013

+ Lm Gioan B. Trần Anh Long

+ Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Lm Giuse Phạm Quốc VănNghe trên YouTube

Năm 2012

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh


Năm 2011 :

+ Lm Giuse Phạm Quốc Văn

+ Lm Giuse Đinh Trọng Chính

+ Lm Gioan B. Trần Anh Long

Năm 2010 :

+ Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Năm 2009

+ Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

+ Lm Đaminh Trần Bình Tiên

+ Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Trả lời