Nghe giảng Chúa nhật 30 năm C (2010 – 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,9-14)

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm C (2010 - 2022)Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác :

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’

Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 9 giờ Thiếu nhi : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 17g30 : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

.

Trả lời