Ngày 16.10.2022: Lòng tin và khiêm tốn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

LÒNG TIN VÀ KHIÊM TỐN

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện như bà góa nghèo đầy lòng tin và khiêm tốn.

Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về thái độ phải có khi cầu nguyện. Người luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha trong mọi biến cố để vâng phục và thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha. Người đặc biệt tỏ lòng thương xót đối với tội nhân nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn, những bà góa và trẻ em.

Cầu nguyện là sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là sống tròn đầy hồng ân đức tin thể hiện qua tư tưởng, lời nói và việc làm. Cầu nguyện cần thiết như không khí giúp con người hít thở để sống. Cầu nguyện giúp chúng ta có đủ sức mạnh lướt thắng mọi cám dỗ tội lỗi và những khó khăn trong cuộc sống. Khi bạn không cầu nguyện, bạn không còn khí chất để thở và sống.