Nghe giảng Chúa nhật 28 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,11-19)

Nghe giảng Chúa nhật 28 năm C (2010 - 2022)Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.”

Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Cao Thắng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010

 Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Ngô Sỹ Đình

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời