Ngày 20.9.2022: Sống gắn bó với Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SỐNG GẮN BÓ VỚI CHÚA

Chúa Giêsu cho biết ngoài mối quan hệ huyết thống, chúng ta còn có mối quan hệ thiêng liêng cao quý. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập vào Giáo hội và được gọi là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Chúng ta chỉ thực sự là những người thân của Chúa khi sống và tuân giữ những lời Người dạy.

Ai có lòng yêu mến thực sự thì sẽ ghi nhớ lời nói của người mình yêu. Thiên Chúa luôn dành cho ta tình yêu trọn vẹn dẫu ta đầy giới hạn và tội lỗi. Noi gương Chúa Giêsu đã vâng phục thi hành ý muốn của Chúa Cha, chúng ta hãy tiến sâu vào chiều kích thiêng liêng, sống gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng cung cách phục vụ yêu thương và khiêm tốn.