Ngày 17.9.2022: Dưỡng chất cho tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

DƯỠNG CHẤT CHO TÂM HỒN

Tâm hồn con người là thửa đất đã được Thiên Chúa gieo vãi hạt mầm sự sống Nước Trời. Thiên Chúa quảng đại ươm gieo hạt giống thiện lành. Người cho chúng ta tự do chọn lựa và quyết định sẽ là loại đất nào: đất màu mỡ hay chai sạn sỏi đá, đất mềm mại tơi xốp hay gai góc bạc màu.

Để hạt giống Lời Chúa được nảy mầm, chúng ta cần chăm bón cho tâm hồn dưỡng chất cần thiết như đức khiêm nhường bác ái, sự hy sinh tha thứ. Thiên Chúa vẫn quảng đại gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống tình yêu, chúng ta hãy đón nhận với tất cả lòng biết ơn và đáp trả bằng việc làm cụ thể.