Ngày 30.8.2022: Làm chủ ước muốn xấu

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

LÀM CHỦ ƯỚC MUỐN XẤU

Đời sống con người là cuộc song đấu giữa sự thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa phàm tục và linh thánh. Đức Giêsu đã đến Capharnaum xứ Galilêa giảng dạy khiến dân chúng hết sức thán phục vì lời của Người đầy uy lực và kèm theo nhiều phép lạ, xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi chứng bệnh cho con người. Ma quỷ tuyên xưng Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Ngày nay, ma quỷ, sự ác vẫn đang hoành hành trói buộc khiến con người đau khổ và phải chết. Ma quỷ ẩn sau tấm màn che là tiền bạc vật chất, là địa vị danh vọng. Người tín hữu cần chuyên cần cầu nguyện và làm chủ dục vọng ước muốn xấu, để không sa vào những cạm bẫy của ma quỷ.