Ngày 21.8.2022: Đường vào Thiên Quốc

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’.

Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

ĐƯỜNG VÀO THIÊN QUỐC

Cuộc sống trần gian có muôn ngàn lối đi, hàng vạn ngã rẽ, ai cũng muốn tìm cho mình con đường ngắn nhất để đi đến đích. Chúa Giêsu chỉ cho ta con đường duy nhất, đó là vào qua cửa hẹp, một cánh cửa dẫn vào thiên quốc. Nơi ấy mọi người sẽ từ đông chí tây đến dự đại tiệc trong Nước Chúa.

Là con người, ta thường thích đi vào con đường dễ dãi, có hoa thơm cỏ lạ. Hãy tập sống cầu nguyện, lắng nghe và phân định ý Chúa, để không lạc vào con đường đam mê tội lỗi. Hãy khiêm nhường cậy dựa vào ơn Chúa, năng lãnh nhận các bí tích để có đủ sức mạnh và luôn sẵn sàng  cho cuộc hội ngộ với Chúa trước khi cánh cửa cuộc đời đóng lại.