Ngày 03.8.2022: Phép lạ nhờ lòng tin

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

PHÉP LẠ NHỜ LÒNG TIN

Trong xã hội Do Thái, người phụ nữ không được tôn trọng. Chúa Giêsu đã đến giải thoát người phụ nữ khỏi sự khinh miệt của xã hội. Người đã làm phép lạ chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan vì bà có lòng tin mạnh mẽ.

Chúa Giêsu luôn yêu thương và tôn trọng phẩm giá người phụ nữ. Ơn cứu độ của Chúa có tính phổ quát, không dành cho riêng ai mà cho mọi người, nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Không ai bị loại ra khỏi lòng thương xót của Chúa, dù đó là “con chó” không thuộc Israel. Tin là điều kiện để được sống và được cứu độ. Chúa sẽ trả lời và ban ơn cho những ai có lòng tin và kiên trì trong cầu nguyện.