Ngày 30.6.2022: Xin Chúa chữa lành

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

XIN CHÚA CHỮA LÀNH

“Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi.” Lời nói của Đức Giêsu không chỉ đầy uy quyền mà còn có khả năng tha thứ tội lỗi. Lời ấy chữa lành mọi bệnh tật và xua trừ mọi thứ tà thần. Không một phàn nhân nào có khả năng ấy, chỉ có Đấng đến từ Thiên Chúa mà thôi.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn ở bên cạnh Hội Thánh để đồng hành, hướng dẫn, chữa lành và tha thứ tội lỗi cho các tín hữu. Người hiện diện cách đặc biệt qua các Thừa tác viên trong Giáo hội: Giám mục, Linh mục, Phó tế. Không tội nhân nào là không thể được chữa lành bởi lòng thương xót vô biên của Người. Liệu chúng ta có tin vào quyền năng và sự hiện diện tâm linh của Chúa để luôn biết chạy đến với Người?