Ngày 19.6.2022: “Tất cả đều ăn no nê”

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 11b-17

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

“TẤT CẢ ĐỀU ĂN NO NÊ”

Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu cho hơn năm ngàn người được ăn no nê. Sự kiện này tiên báo về Bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập để nuôi tất cả đoàn dân mới của Người.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban chính thân thể Người để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Nơi Thánh Thể, Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Mầu nhiệm này vượt xa trí hiểu nhân loại. Mặt khác, Thánh Thể cũng nối kết chúng ta với nhau trong một đức tin và một niềm hy vọng được cứu độ.

Xin cho chúng ta biết năng chạy đến với món quà vô giá này, để cảm nhận được sự ngọt ngào của Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.