Ngày 17.6.2022: Hạnh phúc vĩnh cửu

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

HẠNH PHÚC VĨNH CỬU

“Hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời.” Hạnh phúc đích thật là gì? Đâu là cùng đích của một đời người? Phải chăng chỉ là giàu sang, sức khỏe, danh vọng, địa vị…? Nếu không tìm được câu trả lời, chúng ta rất dễ rơi vào tuyệt vọng khi gặp thất bại trong cuộc sống.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta tích trữ kho tàng ở trên trời. Kho tàng ấy chính là hạnh phúc đích thật, niềm hạnh phúc không bao giờ làm chúng ta chán ngán như những giá trị vật chất ở trần gian. Hạnh phúc ấy cũng chính là Thiên Chúa, là sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Các giá trị của trần gian này đều mỏng manh và chóng qua. Chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời mới lấp đầy khao khát của những ai hằng tìm kiếm.