Ngày 30.4.2022: “Chính Thầy đây, đừng sợ”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

“CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ”

 Các môn đệ hoảng sợ khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển giữa trận cuồng phong. Nhưng khi Người đến gần bên, nỗi sợ đã biến mất, con thuyền đến bến bình an.

Con người thường hoảng sợ khi đứng trước những điều lạ lùng hay sự thịnh nộ của thiên nhiên. Người ta sợ vì nghĩ mình đơn độc. Người ta sợ vì không dám tin có Chúa luôn đồng hành.

Trong một thế giới đang trải qua nhiều thiên tai và dịch bệnh, xin cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Con thuyền cuộc đời sẽ vẫn phải trôi theo dòng biến đổi của thế gian, nhưng bình an sẽ luôn ở cùng con thuyền ấy nếu người lái thuyền biết vững tin vào Thầy Giêsu chí thánh.