Ngày 21.4.2022: “Bình an cho các con”

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma.

Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

“BÌNH AN CHO CÁC CON!”

 Sau những bỡ ngỡ của các môn đệ, Đức Giêsu đã hiện ra trước mắt các ông. Lần này, các ông có thể đụng chạm đến Người bằng các giác quan của mình. Chúa hiện ra để chứng thực Người đã sống lại và để củng cố lòng tin cho các môn đệ.

Bình an của Đức Giêsu phục sinh chính là bình an của Đấng làm chủ tể vạn vật. Đó là bình an sẽ dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống đích thật sau cuộc đời này, nếu như chúng ta biết tin tưởng và đón nhận Người.

Nguyện xin bình an của Chúa sẽ xoa dịu thế giới đang có quá nhiều đau thương vì dịch bệnh và chiến tranh, đồng thời che chở mỗi người chúng ta trước những cám dỗ của cuộc sống này.